Gratia
Skulpturer og Ny Hovedsti (i samarbejde med ABSOLUT LANDSKAB) på Glorup Gods, Fyn 2013
Beton. Diameter mellem 2,80 og 5,50 m.