Skulptur på LAND
N55 - LAND, Aggersundbroen i Jylland, 2000