Jeg forsager
Historier om et Sted, Rønnebæksholm, Næstved 2011
hvidmalede møbler, gips